Hlavnou náplňou firmy SKETCH, s.r.o. je veľkoobchodná činnosť, t.z. maloobchodný predaj nerealizujeme. Tovar predávame iba firmám a podnikateľom, ktorí sú registrovaní pod IČO. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť, že minimálna hodnota objednávky tovaru je 60 EUR bez DPH. V prípade menšej objednávky účtujeme manipulačný poplatok 50 EUR.

Prečítajte si užitočné informácie týkajúce sa nákupu, výroby a dopravy objednaného tovaru.