Cena potlače  Cena potlače sa odvíja od viacerých faktorov.

Uvádzame najčastejšie.

  • Počet kusov USB kľúčov, ktoré ideme potláčať
  • Druh potlače
  • Veľkosť potlače
  • Farebnosť potlače
  • Počet potlačí na jednom predmete
  • V prípade gravírovania a potreby vybrať a späť zabaliť produkt sa navyše účtuje podľa: "rozmer do 4 cm2"

Pre upresnenie ceny preto robíme pre každého klienta cenovú ponuku.