firemne usb minimalne odbery  Minimálna hodnota objednávky je 60 Eur.

Hlavnou náplňou firmy SKETCH, s.r.o. je veľkoobchodná činnosť, t.z. maloobchodný predaj nerealizujeme. Tovar predávame iba firmám a podnikateľom, ktorí sú registrovaní pod IČO. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť, že minimálna hodnota objednávky tovaru je 100 EUR bez DPH. V prípade menšej objednávky účtujeme manipulačný poplatok 20 EUR.