Hlavnou náplňou firmy SKETCH, s.r.o. je veľkoobchodná činnosť, t.z. maloobchodný predaj nerealizujeme. Tovar predávame iba firmám a podnikateľom, ktorí sú registrovaní pod IČO. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť, že minimálna hodnota objednávky tovaru je 60 EUR bez DPH. V prípade menšej objednávky účtujeme manipulačný poplatok 50 EUR.

Nakoľko sme za posledné obdobie zaznamenali obrovský záujem aj zo strany súkromných osôb (nepodnikateľov) rozhodli sme sa, že už v najbližšej dobe pre Vás pripravíme novú webovú stránku s vybranými produktami z našej ponuky, na ktorej si budete môcť zakúpiť predmety v menšom množstve ako súkromná osoba.